Iustitia Assistans är lättillgängliga, en bra arbetsgivare och är ett utmärkt stöd för både Paul och mig som anhörig och anställd.

Vi kan tillsammans rekrytera rätt assistenter som värnar om Pauls rättigheter. Iustitia Assistans satsar på utbildning, fortbildning och handledning när det behövs.

Pauls utveckling är fantastisk eftersom jag, personalgruppen och Iustitia Assistans tillsammans kan, genom att bejaka Pauls styrkor och vara lyhörda för hans behov, ge honom de allra bästa möjligheterna att utvecklas. Vi är trygga och vågar pröva nya idéer som lyfter Paul ännu högre.

 

Paul är ett bevis för att LSS verkligen fungerar; genom stimuli, självständighet, delaktighet, struktur och individanpassning kan personer som tillhör personkrets få utmärkta levnadsvillkor och hög livskvalitet!

Susanne Trollhav, mamma och god man, Eskilstuna.