Iustitia Assistans har kompetens och erfarenhet att ge dig med funktionsnedsättning de verktyg du behöver för att ta kontroll över din vardag, ditt liv.

 

Nära kontakt med ledning

3 av 4 tjänstemän som arbetar på Iustitia Assistans är både grundare och ägare av bolaget. Det ger dig:
– Nära kontakt med oss på ledningen. Det är alltid någon av oss du har kontakt med.
– Snabba beslutsvägar. Som ägare av bolaget styr vi själva & kan svara på svåra de flesta frågor på kort varsel.
– Vi är mycket flexibla för att kunna leverera hög kvalitet. Du bestämmer helt hur du vill att din assistans ska skötas. Du bestämmer vi styr upp!


 

Juridisk hjälp till alla våra kunder

Vi kan, med din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan som rör personlig assistans/assistansersättning. Vi finns personligen med vid de möten du önskar. Vi för din talan mot myndigheter vid överklagan. Vi kan sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar. Vi kan delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.

 

Rekrytering

Vi kommer överens om hur delaktig du vill vara i din rekryteringsprocess. Om du vill hjälper vi dig med hela processen eller delar av den, men du har alltid sista ordet gällande vem som ska arbeta hos dig.


 

Utbildning

Iustitia Assistans håller varje år en obligatorisk basutbildning i LSS och värdegrundsarbete. Från och med 2020 finns en webutbildning i LSS. Övriga utbildningar kan vara vuxen och barn HLR samt brandutbildning, lågaffektivt bemötande, AKK, lyftteknik och handledning.
Utbildningarna skräddarsys efter uppdraget.

 

Bra anställningsvillkor

Iustitia Assistans är anslutna till KFO/kommunals kollektivavtal för personliga assistenter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det finns goda möjligheter att utveckla din kompetens genom utbildningar som är kopplade till ditt uppdrag.
Framförallt är vi en arbetsgivare som finns till för dig som anställd. Våra assistenter är vår viktigaste resurs. Du kan alltid nå en verksamhetsledare även utanför kontorstid om något akut har inträffat via vår jourtelefon.


 

Ingen Bindningstid

Vi har ingen bindningstid, vi tycker att ett gott samarbete är det som avgör om vi vill fortsätta arbeta tillsammans. Om du inte är nöjd med oss så ser vi till att bytet till en annan utförare går så smidigt som möjligt. Det är bara tiden som försäkringskassan behöver för en omställning av din assistansersättning som är din befintliga uppsägningstid. Det brukar handla om någon vecka.

 

Schemaläggning

Vi bistår dig givetvis med schemaläggning genom schemaprogrammet FAST. Du har även möjlighet att lägga ditt schema själv eller med hjälp av en arbetsledare.


 

Insyn i ekonomin

Alla kunder har sin egen assistansekonomi. Om du vill så kan du varje månad få en ekonomisk redovisning av din assistansersättning.