1. Vi bokar gemensamt in en träff. Vi kan komma hem till Er för att vi i lugn och ro ska kunna bekanta oss med varandra.

2. På vårt första möte:
Presenterar vi vår verksamhet.

Vi går igenom Ert nuvarande beslut och ser över behovet av assistans. Har Ni inget beslut beviljat ser vi över möjligheterna att ansöka om insatsen personlig assistans genom att tala om Ditt behov och se över läkarintyg och övriga underlag.

Vi tar reda på dina önskemål och ser över möjligheten att nå dessa.

Vi upprättar gemensamt en åtgärdsplan. Behövs nya underlag, nyansökan eller ansökan om utökad tid?

3. Vi erbjuder Er att teckna avtal, vi förklarar vad avtalet innebär vilka åtagande Iustitia Assistans gör och vilka Du åtar dig. Vi ber Er att skriva under en fullmakt för att möjliggöra att vi i Ert ställe sköter kontakter med myndigheter och sjukvård.

4. Vi ser över uppsägningstid hos befintlig anordnare. Vi erbjuder att skriva uppsägningsbrev till nuvarande anordnare och/eller kommunen, vi bifogar skriftlig återkallelse av fullmakt och skickar ovanstående rekommenderat.

5. Vi hälsar Dig varmt välkommen till Iustitia Assistans!

Ny kund

När en ny kund ansluter till Iustitia Assistans görs en bedömning av den befintliga kvalitén på den redan beviljade assistansen.

Kunden och verksamhetsledare från Iustitia Assistans pratar igenom hur nöjd kunden är med sin assistans, hur fungerar personalen, finns det vikarier, rutiner, genomförandeplan, vilken hjälp har kunden haft tidigare av sitt föregående assistansbolag, hur vill kunden lägga upp sin assistansbudget, behövs det rekryteras, andra önskemål mm.

Verksamhetsledaren antecknar och för en kvalitetsdokumentation över uppdraget. Akuta kvalitetshöjningar görs omedelbart. En fortsatt plan görs upp med aktuella åtgärder vilka följs upp och dokumenteras i kalendariet.