Iustitia Assistans ger dig som kund möjlighet att själv bestämma vilka utbildningar dina assistenter har behov av för att förbättra din assistans. 2-3 % av assistansersättningen avsätts årligen till utbildningar.

Utbildningsinsatserna är anpassade efter kundens behov. Det kan handla om lågaffektivt bemötande, AKK, lyftteknik, inspirationsföreläsare, KBT mm.

Iustitia Assistans stödjer och uppmuntrar de anställda som vill utbilda/fortbilda sig. Vilken önskar om fortbildning/utbildning den anställda har framkommer bland annat under det årliga utvecklingssamtalet.

Juristfirma Iustitia Juridik

Vi utbildar årligen våra assistenter i LSS och värdegrundsarbete.

LSS och värdegrundsarbete

 

HLR och brandutbildning erbjuds med jämna mellanrum.