Iustitia Assistans ämnar, så som arbetsmiljölagen kräver, samverka för att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska kunna åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är av största vikt att du som kund görs delaktig i alla frågor som rör dig. Assistenternas arbetsmiljö kontra den assistansberättigades hem är en sådan fråga.

Iustitia Assistans har i rollen som arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön och är därmed skyldig att se till att varje anställd arbetar i en sund och säker miljö. Iustitia Assistans har ansvar för undersökning, riskbedömning, åtgärder, handlingsplaner, uppföljning och kontroll.

Iustitia Assistans ämnar utföra undersökning och riskbedömning i den assistansberättigade hem:

– När den assistansberättigade ansluter till Iustitia Assistans AB

– Kontinuerligt, minst en gång om året.

– Vid förändringar.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Iustitia Assistans arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom: aktiviteterna undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av genomförda åtgärder.