När du väljer att bli kund hos Iustitia Assistans går vi, i samråd med dig, igenom ditt ärende för att se om du har möjlighet att få assistans. Finner vi att du bland annat tillhör personkrets och har behov av hjälp med dina grundläggande behov hjälper vi dig upprätta en ansökan om personlig assistans.

I många fall behöver vi komplettera med nytt läkarintyg eller en ADL-utredning. En ADL utredning är en utredning om din funktionsförmåga. ADL utredningen utförs av en arbetsterapeut. Iustitia Assistans hjälper dig boka tid till läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller vad som nu kan vara lämpligt inför en ansökan. Enda kravet på dig som kund är att du medverkar till utredningen och genomför läkarbesök och dylikt.

När ansökan är ivägskickad till kommun/Försäkringskassa inväntar vi respektive myndighets kontakt och bokar sedan tid för hembesök som Iustitia Assistans jurist deltar på. Efter genomförd utredning inväntar vi gemensamt myndighetens beslut. Iustitia Assistans går igenom beslutet med dig och ni kommer gemensamt fram till om beslutet är acceptabelt. Finner ni att beslutet inte är godtagbart hjälper juristen dig med en överklagan.

Iustitia Assistans personal finns med dig hela vägen, det kan du lita på!

Omprövning
Alla beslut om assistans ska, beroende på om kommun eller Försäkringskassan fattat beslutet, omprövas varje eller vartannat år. Vid en omprövning går beslutande myndighet igenom ditt hjälpbehov för att se att du har rätt beslut. Vid en omprövning kan myndigheten ta beslut om att du får behålla din assistans oförändrad eller också kommer de fram till att ditt behov har minskat och att du därför får en neddragning. Du kan aldrig få ett beslut om fler timmar i samband med Försäkringskassans omprövning om du inte själv begär det. Försäkringskassan behandlar då din begäran om utökade timmar som en nyansökan.
Detta kan vara snårigt och vi på Iustitia Assistans finns därför tillgängliga för att hjälpa dig med detta. Tvekan inte att kontakta oss för att få den hjälp du behöver.