Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassa som prövar din rätt till personlig assistans. Prövningen görs enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att om du uppfyller kriterierna i lagen har du rätt till assistans.

Länk till Försäkringskassan:
www.fk.se

Länk till LSS i fulltext:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm
Iustitia Assistans personal hjälper Dig gärna före, under och efter ansökan.