På Iustitia Assistans är både Carolina och Jenny utbildade barnskötare vilket medför att vi har god kunskap och erfarenhet av barn och barns utveckling.

Barn med funktionshinder har också rätt till personlig assistans och det finns ingen nedre åldersgräns för att beviljas personlig assistans. Personlig assistans till barn har syftet att kompensera barnets funktionsnedsättning i livets olika situationer. Det innebär att du som personlig assistent ska ge barnet möjlighet att leva som andra barn i jämförbar ålder.

Barn kan beviljas personlig assistans för behov som anses gå utöver det så kallade föräldraansvaret vad gäller omvårdnaden till barn i motsvarande ålder. En jämförelse görs därför alltid mellan ditt barn och ett barn i samma ålder, utan funktionshinder.
På Iustitia Assistans vill vi ge barn med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva i gemenskap med sin familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på sina villkor. Det gäller att tillsammans med familjen rekrytera assistenter som passar ihop både med barnet och resten av familjen, och ge dem relevant introduktion och utbildning i yrket.

Som förälder kan du få stöd av oss på Iustitia Assistans för ansöka om och verkställa assistansen för ditt barn.