Iustitia Assistans erbjuder kvalificerad juridisk hjälp till alla våra kunder. Vi har som målsättning att ditt beslut ska vara rättvist och inte beroende av var i Sverige du bor.

Du som närstående till en person med funktionshinder upplever ofta att du tvingas lägga hela din fritid i telefon med diverse sjukvårdsinrättningar och myndigheter.

Det är här Iustitia Assistans kan göra stor skillnad i ditt liv.

Vi kan, med din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan som rör personlig assistans/assistansersättning. Vi finns personligen med vid de möten du önskar. Vi för din talan mot myndigheter vid överklagan. Vi kan sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar. Vi
kan delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.