Iustitia Assistans följer utvecklingen dag för dag och som ni vet så är situationen föränderlig. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det.

2020-05-06 – Uppdaterad information 

Provtagning av medarbetare
Positiva besked från Region Sörmland gällande provtagning av medarbetare med lindriga symptom tex förkylningssymtom, rethosta, snuva osv gäller medarbetare som varit hemma två dagar eller mer. Hör av dig till din arbetsgivare om du tror att du skulle kunna gå tillbaka i tjänst men är lite förkyld så ordnar vi med provtagning för att utesluta att du är smittad av Covid-19.

Ni som tillhör andra regioner i Sverige, hör av er till oss så pratar vi med respektive regions smittskydd.

För närvarande vet vi att region Skåne inte kommit igång med provtagningen men förväntas vara på gång inom några veckor.

Antikroppstester
Jag har idag fått svar från smittskyddet i Södermanland att någon möjlighet till antikroppstest finns ännu inte. Det finns tester ute på marknaden hos privata vårdgivare men Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från att använda dessa tester som inte är fullt tillförlitliga och vi följer deras rekommendationer.

Akutlådor med skyddsutrustning
Nu finns det skyddsutrustning att ta del av till en viss grad, hör av er om behov uppstår eller önskemål efter behov. Vi jobbar vidare med detta och försöker hålla ett jämnt inflöde av skyddsartiklar så gott det går.

2020-04-09 – Uppdaterad information 

Beslut kring återgång i arbete.

Ett tillägg när det gäller återgång i arbete. Beslutet är gemensamt taget tillsammans med region Södermanland, Eskilstuna, Strängnäs och Oxelösund. Vingåker har sedan tidigare tillämpat detta.

I de anvisningar som smittskyddsläkaren och Region Sörmland har står följande:

“Medarbetare som insjuknar med luftvägssymtom ska inte vara på arbetsplatsen, detta gäller även studenter mfl. Med luftvägssymtom menas t.ex. sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva. Symtomen kan vara av lindrig grad och kan innehålla bara snuva och halsont. Återgång till arbetsplatsen kan ske efter 48 timmar av symtomfrihet. Om medarbetare känner sig återställd men har kvar lindriga symtom (som t.ex. rethosta och lätt snuva) får medarbetare återgå i arbete efter att varit hemma 7 dagar.” Källa: https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/corona-covid-19/covid-19-region-sormland-2020-04-06-kl-10.pdf

Det är den sista meningen som är ny. Om medarbetaren varit hemma men känner sig helt återställd men har kvar lindriga symtom får den återgå i arbete efter varit hemma i 7 dagar (efter att den gick hem). Anledningen är att det kan kvarstå lätt rethosta efter symtom men att man inte smittar i någon form längre.

Återgång till arbete vid lindriga symtom skall ske i samråd med Iustitia Assistans, kund och medarbetare.

 

Tillsammans är vi starka! Det har redan visat sig trots att vi är i ett tidigt skede i smittspridningen. Ett stort tack till alla medarbetare och kunder, vi arbetar tillsammans för att trygga människors liv.

Medarbetare som tillhör riskgrupp

Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta marcus@iass.se så vi kan riskbedöma och planera inför en eventuell smitta på din arbetsplats.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symptom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.
Om du uppvisar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber stanna hemma från jobbet, sjukanmäl dig enligt rutin till oss på Iustitia Assistans.

Kontakta inte vården i onödan, källa 1177.se 

Covid-19 påminner om influensa. Många som får symptom blir lindrigt sjuka. Om du får symptom som feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Rutin för kunder som tillhör riskgrupp

Smittskyddsenheterna testar nu framförallt personer som tillhör riskgrupper och de som arbetar i hälso och sjukvården. Om kunden har lindriga symptom så behöver du inte ringa 1177. Symptomfria personer bedöms inte smitta.
Tänk på följande om kunden blir sjuk:

  • Utökade hygienrutiner. Se länk.
  • Följ folkhälsomyndihetens regler gällande sociala kontakter.
  • Håll extra rent på toalett och alltid ha separata handdukar, byt handdukar efter användning.
  • Kunden får gärna vistas utomhus. Håll avstånd till andra människor ca 2 m.
  • Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder.
    Om kunden snabbt blir mycket sämre med svåra akuta besvär ring 112 i annat fall 1177 och följ deras råd.

Vad gäller på arbetsplatsen om kunden insjuknar

Personal som är frisk arbetar som vanligt. Om någon i personalen ingår i en riskgrupp så skall denna inte arbeta med sjuk kund. Iustitia Assistans gör en riskbedömning för att säkerställa assistansen och att personal inte utsätts för onödig risk. Samma rutin som vid magsjuka och säsongsinfluensa gäller.
Inga utlandsresor, begränsningar av resor inom Sverige samt begränsningar av möten.
Iustitia Assistans följer UD:s rekommendation vilket innebär att inga utlandsresor bör genomföras. Iustitia Assistans ställer in sina tjänsteresor hela mars och stämmer av med jämna mellanrum vartefter läget ändras.

Möten

APT möten, utbildningar, utredningsmöten och dylikt ställs in tills vidare. Om det finns stort behov av mötet så försöker vi lösa det digitalt.

Viktiga kontaktuppgifter

Om du haft kontakt med en person som är smittad av Covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.
Vid allmänna frågor om Covid-19 kontakta 113 13

Har du frågor om din anställning eller arbetsplats kopplat till Covid-19 kontakta Marcus Dunberg, personalchef 073-347 82 70.

Information om Covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan även söka 1177.

Information från Försäkringskassan.

Semestrar

Vi arbetar som vanligt vidare med er sommarsemester men kan inte garantera att det är möjligt att bevilja semesterledigt i närtid på grund av den allvarliga situationen. Kontakta Marcus 073-347 82 70 för frågor.
Iustitia Assistans genomför regelbundet riskanalyser på varje arbetsplats för att på bästa sätt hantera rådande situation. Väldigt viktigt att vi följer de basala hygienrutinerna och den information som folkhälsomyndigheten råder till för att minska smittspridning.
Vid minsta fråga kontakta någon av oss på kontoret.
Carolina Palmgren, VD 070-275 48 04
Marcus Dunberg, Personalchef, 073-347 82 70
Anna Lejon Jurist, 070-290 06 83
Jimmy Palmgren, Handläggare, ekonomi 070-546 73 87

Allmänna frågor och svar

Om jag misstänker att jag är smittad av covid-19 vad gör jag då?

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symptom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.
Om du uppvisar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber stanna hemma från jobbet, sjukanmäl dig enligt rutin till oss på Iustitia Assistans.

En anställd har efter kontakt med vården konstaterats bära på covid-19, hur länge ska den anställde stanna hemma från arbetet?

Det är viktigt att du följer de instruktioner du fått av hälso- och sjukvården innan återgång till arbetet. Annars är en generell rekommendation att återgå till arbetet efter att du varit symtomfri i 2 dagar.

Kunden bor med en anhörig som är konstaterad smittad. Hur hanteras denna situation för att kunna säkerställa att kunden får sin personliga assistans utförd?

Den som är smittad ska följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Kontakter med andra personer ska minimeras. Om personen bor med kunden rekommenderas att den smittade isoleras i hemmet alternativt att den smittade kan bo hos en släkting utanför riskgruppen eller tex i sin sommarstuga om det skulle vara möjligt. Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den skall inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer helst 2 m.

Alla har inte möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Det är stor risk för smitta om den som är smittad bor i en liten bostad med kunden.
Att tänka på för assistenter i denna miljö: Följa hygienrutinerna, tvättar händerna ofta, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Kom i nytvättade kläder till ditt arbetspass. Byt om vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta kläderna separat från andra kläder.

En kund har covid-19 liknande symptom eller är konstaterad smittad. Assistenterna vill inte arbeta. Sjukvården har bedömt att kunden skall vara i hemkarantän. Vad gör vi?

Du som arbetar som personlig assistent är en viktig del av samhället och utgör en samhällskritisk funktion. Det är därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. Detta innebär det att den som är frisk går och arbetar. Iustitia Assistans som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive arbetsplats. Vad kan man tänka på? Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs ex. förflyttningar och omvårdnadssituationer och då gäller det att vidta rimliga åtgärder.

Kommer man nära varandra kan munskydd vara ett extra skydd, skyddet är dock bara effektivt ett par minuter. Efter genomfört moment så tvättar man händerna med tvål och vatten. Använd inte använda samma handduk som den som är sjuk. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder. Även om kunden inte konstateras sjuk vidtas dessa åtgärder. En assistent som själv är i riskgruppen skall inte arbeta på en arbetsplats där det finns risk för smitta.
Den skyddsutrustning som kan vara aktuell vid konstaterad Covid-19 smitta är handskar, skyddsförkläde, visir och munskydd (används bara när personen måste vara i direkt anslutning till personen. Munskydd är inte effektivt mer än någon minut. Om den smittade vill ha ett munskydd under tiden som assistenten utför kroppsnära moment så kan det vara effektivare för att hindra smittspridning.
I dagsläget är det stor brist på skyddsutrustning och det är inte säkert att det kan tillhandahållas på arbetsplatsen. Iustitia Assistans arbetar förfullt med att försöka köpa in skyddsutrustning i form av engångsförkläden, munskydd och ev kommer en egentillverkning av visir att påbörjas. Vi prioriterar skyddsutrustningen till de arbetsplatserna med absolut störst behov. Handskar, handsprit och ytdesinfektion finns ute på arbetsplatserna visar en av våra riskbedömningar men dessa varor är även de slutsålda på många ställen. Håll oss uppdaterade på just ert läge gällande detta så hjälper vi varandra med olika lösningar så gott det går.

Kunden har ett planerat läkarbesök, ska den personliga assistenten följa med? Assistenten är orolig över att bli smittad på sjukhuset samt att det finns rekommendationer från sjukvården gällande att så få som möjligt ska besöka sjukvården.

Kunden ska kontakta sin läkare för att fråga om undersökningarna kommer att bli av. Om undersökningarna inte är akuta så kanske den ställs in. Om läkaren anser att undersökningen är nödvändig för kunden så kommer undersökningen att genomföras.

Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig? Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så kontakta din chef för råd om du känner dig orolig. Assistenten och kunden ska tänka på att inte vistas i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som t.ex. sjukhusrestaurangen.

Det inte är farligare att åka till sjukhuset än att vistas i andra lokaler där många personer vistas samtidigt.

Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig?

Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så kontakta din chef för råd om du känner dig orolig. Assistenten och kunden ska tänka på att inte vistas i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som t.ex. sjukhusrestaurangen.

Det inte är farligare att åka till sjukhuset än att vistas i andra lokaler där många personer vistas samtidigt.

Vad ska jag som assistent tänka på i min roll som assistent för att minimera risken kunden blir sjuk?

Du som alla andra i samhället ska minimera risken att du själv blir smittad. Det handlar om att sköta sin handhygien. Tvätta händerna ordentligt och ofta med tvål och vatten. Undvik möten med möjliga smittbärare, detta är dock svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Men det finns enkla saker du kan göra i vardagen som minskar risken. Undvik att vistas i grupp och framförallt i folkmassor. Du kanske kan cykla till jobbet istället för att åka buss eller tåg och använda videochattar eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården och sociala situationer.

När det gäller arbetet i kundens hem gäller samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.
Tvätta kläderna separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör så ni inte rör er i folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar. Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vilka personer anses tillhöra riskgrupp?

Personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar mm samt personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
Du kan också själv följa utvecklingen på www.folkhälsomyndigheten.se

Måste en medarbetare berätta för sin arbetsgivare att denne exponerats för Covid-19?

Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

En medarbetares anhörig är smittbärare av Covid-19. Vad ska medarbetaren göra?

Den som är sjuk skall följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning. Du ska isolera dig själv så gott det går för att minska kontakten med andra. Assistenten som delar boende med den smittade personen ska försöka undvika nära fysisk kontakt och om möjligt inte dela toalett med den smittade. De ska absolut inte dela handdukar och sängkläder. Assistenten måste vara uppmärksam och om assistenten får några symptom, stanna hemma från arbetet. Var noga med handhygien och ha rena kläder när assistenten går till arbetet.

Ska jag som assistent testas för COVID-19 om jag har symptom?

Läget just nu innebär att Hälso- och sjukvårdspersonal testas. De som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter via delegering ingår i hälso- och sjukvårdspersonal. Även assistenter som inte är hälso- och sjukvårdspersonal men som arbetar med en kund som är infektionskänslig bör testas. Övriga anställda tillhör inte denna kategori. Tillhör du denna kategori och behöver testas ta en kontakt med någon av oss på Iustitia Assistans så kontaktar vi 1177.