Iustitia Assistans ska med hjälp kunskap och erfarenhet ge Dig med funktionshinder de verktyg Du behöver för att ta kontroll över Din vardag, Ditt liv.

Iustitia Assistans ska ge Dig möjlighet att få ett rättvist beslut om assistans, oavsett vart i landet du bor.

Iustitia Assistans ska vara synonymt med ärlighet och öppenhet, där du som assistansberättigad själv, med vår hjälp, styr din assistans, med full insyn i hela verksamheten.

Iustitia Assistans ger, för att skapa trygghet och kontinuitet, Er möjlighet att själv bestämma vem som ska arbeta hos Er, när denna assistans ska ges, hur assistansen ska ges samt vad för slags assistans som ska ges.

Iustitia Assistans erbjuder en helservicelösning vilket innebär att vi hjälper Er vid möten med myndigheter samt upprättar ansökningar och överklaganden i samarbete med Er. I övrigt bistår Iustitia Assistans personal till med schemaläggning, lönehantering, bokföring, underlag för er redovisning till Försäkringskassan.

Iustitia Assistans finns alltid tillgängliga för Er.

Stor erfarenhet

Iustitia Assistans är ett familjeföretag med gedigna erfarenheter inom område funktionshinder. Förutom ett brinnande intresse för målgruppen är vår målsättning att bedriva en rättvis, öppen och ärlig assistans i en volym som möjliggör nära kontakt med samtliga uppdragsgivare.

Vi har gemensamt 60 års erfarenhet av arbete inom område funktionsnedsättning. Vår arbetslivserfarenhet på området är mycket bred och omfattar såväl Autism, utvecklingsstörning och mycket grava funktionsnedsättningar. Vi har ett genuint intresse för målgruppen och vi har genom arbetet på gruppbostäder och som personlig assistent samt genom universitets- och högskoleutbildningar en gedigen kompetens på området.

Vår blandning av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området funktionsnedsättning är unik och ger oss en större möjlighet till att erbjuda en service som är anpassad till just Dina behov.

Bra villkor

Hos Iustitia Assistans får anhöriga arbeta som personliga assistenter. Anhöriga anställs under samma kollektivavtal som andra assistenter. Det är du som assistansberättigad som arbetsleder dina assistenter och sätter lönerna.

Iustitia Assistans erbjuder bra, konkurrenskraftiga löner och förmåner enligt kollektivavtal tecknade av KFO, Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Personligt engagemang

Vi utlovar personligt engagemang och kontakt med alla kunder, för att främja Din delaktighet och för att bidra till trygghet och kontinuitet bland annat genom upprättande och uppföljningen av en genomförandeplan.

Iustitia Assistans har regelbunden kontakt med sina kunder för att kontrollera att allt fungerar tillfredsställande och för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem.

Du bestämmer

Du bestämmer själv vem du vill ska jobba som din personliga assistent. Det är också du som kund som bestämmer på vilket sätt du vill använda din assistansersättning.

Iustitia Assistans ger, för att skapa trygghet och kontinuitet, Er möjlighet att själv bestämma vem som ska arbeta hos Er, när denna assistans ska ges, hur assistansen ska ges samt vad för slags assistans som ska ges.

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos Iustitia Assistans.
Ring, skriv eller maila så hjälper vi dig vidare, besvarar dina frågor, besöker dig i hemmet och tecknar avtal så att vi kan påbörja arbetet att göra dig till vår allra nöjdaste kund.

Nolltolerans mot fusk

Vi på Iustitia Assistans vill vara tydliga, eftersom det framkommit i media att fusk förekommer avseende assistansersättning.

Iustitia Assistans tolererar inga som helst oegentligheter inom företaget.
Vi på Iustitia Assistans ska bedriva en öppen, ärlig och rättvis assistans.

Registerutdrag:
Vi har på Iustitia Assistans beslutat kräva utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning hos oss. Detta innebär att Du som söker jobb hos Iustitia Assistans måste uppvisa ett registerutdrag, som inte får vara äldre än 2 månader, från polisen. Beställningen av utdraget kan göras direkt på polisens webbplats. Blanketten för registerutdrag för LSS är den du ska använda.
www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag

Varför registerutdrag?
För assistenter som ska arbeta med barn finns det ett lagkrav på att begära registerutdrag som Iustitia Assistans naturligtvis följer. Vi har dock tagit ett beslut att begära detta utdrag av alla som önskar anställning hos Iustitia Assistans för att trygga assistansen för våra kunder. Enda undantaget från kravet är föräldrar som ska arbeta som personliga assistenter åt sitt/sina barn.