Iustitia Assistans AB erbjuder personlig assistans för personer med funktionshinder som omfattas av 1 § LSS. Vi erbjuder en heltäckande service som omfattar tiden före ansökan om assistanersättning, stöd under processens gång fram till beslut om insats, samt att ordna assistansen för de assitansberättigade som så önskar, i den utsträckning de önskar.

Iustitia Assistans AB erbjuder tjänster som omfattar de administrativa uppgifterna såsom lönehantering, bokföring, schemaläggning samt hjälp för att ta fram underlag för de assistansberättigades redovisning till försäkringskassan.

Vi ger den assistansberättigade möjlighet att själv påverka vem som ska jobba som personlig assistent. Anhöriga får gärna arbeta som personlig assistent om den assistansberättigade så önskar.
Vill du anställa externa assistenter finns vi där och hjälper dig att hitta lämpliga assistenter om du så önskar. Det är viktigt att du som kund bestämmer själv hur just din assistans ska utformas.
Ibland är det svårt att bestämma själv eller prata för sig själv på grund av funktionshindret, då kan en anhörig, godman och/eller en verksamhetsledare hos oss på Iustitia Assistans AB vara ditt stöd i utformningen av assistansen.

Anhöriga har givetvis samma rätt till ersättning och övriga förmåner som externa personliga assistenter. Iustitia Assistans har som målsättning att du som kund ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är av yttersta vikt att den assistansberättigade ska kunna behålla sin personliga karaktär och integritet trots ett omfattande funktionshinder. Den assistansberättigade ska efter egen förmåga och vilja vara delaktig i allt som rör assistansen.