Iustitia Assistans ger med kunskap, engagemang, kvalitet och rättssäkerhet dig de bästa förutsättningarna till ett självständigt liv. Vi har verktygen – du bestämmer, vi genomför.

Iustitia Assistans är ett familjeföretag med gedigna erfarenheter inom område funktionshinder. Förutom ett brinnande intresse för målgruppen är vår målsättning att bedriva en rättvis, öppen och ärlig assistans i en volym som möjliggör nära kontakt med samtliga uppdragsgivare.

Vi har tillsammans nära 60 års erfarenhet inom Eskilstuna Kommun med arbete med funktionshindrade. Vår blandning av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området funktionsnedsättning är unik och ger oss en större möjlighet till att erbjuda en service som är anpassad till just dina behov.

Carolina Palmgren, VD/Beteendevetare

Jag har en beteendevetarexamen med inriktning psykologi och pedagogik, vilket kommer väl till pass i min roll som verksamhetsledare på Iustitia Assistans.

Jag är ansvarig för att vi bibehåller vår höga kvalitet genom nära kontakt med såväl kunder som assistenter. Genom att arbeta aktivt med kvalitetssäkring av verksamhetens alla delar ska vi inte bli störst – men bäst!

Vi individanpassar varje insats.

Marcus Dunberg, Personalchef/Ekonomi

Jag har världens bästa jobb! Som personalansvarig på Iustitia Assistans finns jag tillgänglig för att diskutera fram de lösningar som på bästa sätt gagnar den assistansberättigade och dennes assistenter. Jag och mina kollegor deltar på
era arbetsplatsträffar samt erbjuder utbildningar och fortbildningar anpassade efter kundens behov.

 

 

Vi är personligen involverade i alla delar av Din assistans.

Idén för att starta Iustitia Assistans kommer av ett genuint gemensamt intresse av att förbättra livsvillkoren för personer som omfattas av 1 § LSS.

Iustitia Assistans ska med hjälp kunskap och erfarenhet ge Dig med funktionshinder de verktyg Du behöver för att ta kontroll över Din vardag, Ditt liv.

Iustitia Assistans ger Dig en möjlighet att själv välja assistenter, hur Du vill ha Din assistans utförd, När du vill ha Din assistans. Vi är med dig hela vägen från ansökan till beslut och vi hjälper Dig verkställa Ditt beviljade beslut i enlighet med Dina önskemål.

Iustitia Assistans ger Dig möjlighet att själv avgöra hur delaktig Du vill vara vid till exempel schemaläggning, rekrytering och lönesättning. Det är alltid Du som avgör Din delaktighet.

Iustitia Assistans strävar inte efter att bli störst, vi ska bli bäst!

Iustitia Assistans erbjuder Dig som kund en heltäckande service som omfattar tiden före ansökan om assistans, stöd under processens gång fram till beslut om insats samt att verkställa beslutet genom att anordna assistansen.

Iustitia Assistans erbjuder kvalificerad juridisk hjälp till alla kunder.

Iustitia Assistans erbjuder en tjänst som omfattar de administrativa uppgifterna såsom lönehantering och bokföring med hjälp av ett webbaserat system administrerat av Rådek redovisningsbyrå. Vi hjälper Dig med schemaläggning, rekrytering samt att ta fram underlag för redovisning till Försäkringskassan.

Iustitia Assistans har som mål att insatserna som beviljats skall ha en aktiverande prägel med yttersta syfte att göra det möjligt för Dig som assistansberättigad att delta i samhället på samma villkor som andra.

Iustitia Assistans har som uppgift att främja Din delaktighet och ha ett särskilt ansvar att bidra till Din trygghet och kontinuitet bland annat genom upprättandet och uppföljningen av en genomförandeplan.

Iustitia Assistans lovar att Du som kund med lätthet kan nå någon av oss som gärna besvarar de frågor Du kan tänkas ha. Vi ska ha regelbunden kontakt med Dig som kund för att kontrollera att allt fungerar tillfredsställande och för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem.

Iustitia Assistans ger Dig som kund möjlighet att själv påverka vem som ska jobba som personlig assistent. Anhöriga får gärna arbeta som personlig assistent om Du som kund så önskar. Anhöriga omfattas då av samma kollektivavtal, samma ersättning och övriga förmåner som andra assistenter

Iustitia Assistans har som målsättning att Du som kund ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är av yttersta vikt att Du som assistansberättigad ska kunna behålla Din personliga karaktär och integritet trots ett kanske omfattande funktionshinder.

Iustitia Assistans ser till att Du efter Din egen förmåga och vilja får möjlighet att vara delaktig i allt som rör Din assistans. Du har full insyn i Din assistansekonomi och i hela Ditt ärende.

Iustitia Assistans strävar efter att utveckla en processinriktad organisation. Där processkartläggning används som ett verktyg för att säkerställa kvalitén.

Iustitia Assistans har ett väl utbyggt ledningssystem för kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.