Iustitia Juridik har det jag sökte; kompetens, styrka, kraft samt empati. Man får snabbt hjälp och råd. Iustitia Juridik är mitt självklara val.

Lotta Pilarp, Haninge
Jag har kontakt med Jenny i min roll som förälder och god man för min son. Ärendet gäller hans rättigheter inom LSS. Jag har uppskattat Jennys förmåga att bena ut problematiken och knyta an till gällande lagliga rättigheter för min son. Jag kände omedelbart Jennys genuina engagemang och kunskap.

Heidi Nystedt, Fotskäl
De lyssnade, de förstod och framförallt, de tvingade myndigheterna att lyssna. Vi Vann i förvaltningsrätten och har nyligen fått ett beslut om assistansersättning, dygnet runt, till vår son.

Atifete Gashi, Uddevalla
 

Iustitia Assistans erbjuder kvalificerad juridisk hjälp genom Iustitia Juridik till alla våra kunder. Vi har som målsättning att ditt beslut ska vara rättvist och inte beroende av var i Sverige du bor.

Du som närstående till en person med funktionshinder upplever ofta att du tvingas lägga hela din fritid i telefon med diverse sjukvårdsinrättningar och myndigheter.

Det är här Iustitia Assistans kan göra stor skillnad i ditt liv.

Vi kan, med din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan som rör personlig assistans/assistansersättning. Vi finns personligen med vid de möten du önskar. Vi för din talan mot myndigheter vid överklagan. Vi kan sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar. Vi
kan delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.

Läs mer om Iustitia Juridik på vår hemsida. www.iajuridik.se

 

Jenny Dunberg Jur. Kand.

– Jag har som jurist ofta mött individer som länge kämpat ensamma mot/med myndigheters ofta svårförståeliga och krångliga byråkrati. Jag har flera gånger mottagit stor tacksamhet från enskilda som upplever att mina insatser varit första gången de fått stöd och hjälp i frågor om personlig assistans.

Jag vill att ni ska kunna fokusera på ert liv eller er närståendes funktionshinder och behov. Lämna över det ”tråkiga” pappersarbetet till mig. Låt mig vara er röst utåt i frågor som känns besvärliga. Jag garanterar att du under hela tiden har full insyn, delaktighet och bestämmanderätt.

Jenny Dunberg, Jur. kand.
070 – 275 48 16
jenny@iajuridik.se
www.iajuridik.se